Funkcje opakowań

październik, 2019 News

Opakowania mogą mieć różne funkcje. Oto jedne z nich:

  • Ochronne – chronią produkt przed warunkami otoczenia zewnętrznego, uszkodzeniami mechanicznymi oraz oraz ubytkami.
  • Magazynowe – ułatwiają magazynowanie i składowanie towaru.
  • Transportowe – ułatwia przewożenie ładunku i maksymalizuje powierzchnie załadunkową.
  • Kompletacyjne – inaczej zbiorcze. Jedno opakowanie zawiera wówczas kilka mniejszych jednostek pudełek.
  • Recyklingowe – obejmują ponowne wykorzystanie zużytych opakowań bądź ich unieszkodliwianie.
Tagi