Opakowania

Funkcje opakowań
październik, 2019 News
Opakowania mogą mieć różne funkcje. Oto jedne z nich: Ochronne – chronią produkt przed warunkami otoczenia zewnętrznego, uszkodzeniami mechanicznymi oraz oraz ubytkami. Magazynowe – ułatwiają magazynowanie i składowanie towaru. Transportowe – ułatwia przewożenie ładunku i maksymalizuje powierzchnie załadunkową. Kompletacyjne – inaczej zbiorcze. Jedno opakowanie zawiera wówczas kilka mniejszych jednostek ...